VideoZlin.cz Video Zlin.cz www.videozlin.cz 24 September
TOPlist
© Copyright VideoZlin.cz 2020
Události - Zlín
Kalendář akcí
StudioZlin.cz
Aktivní   karbonová   bandáž   je   sterilní   bandáž   s   aktivním uhlím   v   podobě   mikro-lamentu   se   zvýšenou   absorpcí, která pomáhá rychle zastavovat krvácení. Video-prezentace    z    našeho    studia,    kterou    jste    měli možnost   vidět   na   známém   pařížském   veletrhu   v   roce 2018.
Výstava    o    historii    výroby    a    zpracování    železa    od pravěku   po   současnost   a   o   experimentálních   tavbách   v Muzeu   jihovýchodní   Moravy   ve   Zlíně.   Geologická   část představí     typy     železných     rud     a     způsoby     jejich zpracování,   archeologická   část   zase   nálezy   železných předmětů od doby laténské po středověk.
Příběh železa
Active Carbon Bandage
REKONSTRUKCE CYKLOSTEZKY
Velká Javořina
25.9.2020 - 5.9. 2021 POSLOVÉ Z VESMÍRU  Muzeum jihovýchodní Moravy
Mezi     hlavní     cíle     projektu     SPOLOČNE     ZA KRÁSAMI    VELKEJ    JAVORINY    NA    BICYKLI patří    zpřístupnění    nejvyššího    vrcholu    Bílých Karpat - Velké Javořiny. Rekonstrukce   Javořinské   cesty   a   vybudování cyklotrasy     na     české     i     slovenské     straně nasměruje   návštěvníky   na   významné   přírodní lokality   Chráněné   krajinné   oblasti   Bílých   Karpat a   umožní   jim   tak   objevovat   oblasti   přírodního   a kulturního děditství této krajiny.
CS Aero
Golf Resort Tato    vzducholoď    společnosti    CS    Aero    se    používá    především    pro    dlouhodobé pozorování    a    monitorování    určitého    místa.    Vzducholoď    je    vhodná    pro    lesnický průmysl,   sledování   příbytků   a   úbytků   lesa   v   dané   oblasti,   monitorování   záplav   a   k činnostem,     kde     drony     nemohou     z     bezpečnostních     důvodů     létat     (např.     v zastavěných oblastech).
Venkovní žaluzie Z-70 
SUN SYSTEM, s.r.o Venkovní   žaluzie   Z-70   jsou   technicky   totožné   s   venkovními   žaluziemi   Z-90.   Díky menší   šířce   lamel   působí   na   okně   jemnějším   a   vzdušnějším   dojmem.   Lamely   ve tvaru   písmene   Z   jsou   na   hranách   opatřeny   těsněním,   které   zajišťuje   dokonalé   a tiché doklapnutí a maximální stínění, které je téměř totožné jako u venkovních rolet.
Další události Další události
14.8.2021 NOČNÍ PROHLÍDKY HRADU Hrad Malenovice
Hedvábná cesta
Expozice          plná          jedinečných exponátů      představila      legendární obchodní   spojnici   mezi   civilizacemi Starého světa.
Výstava pravěkých šperků
Zlín   -   Návštěvníkům   i   pracovníkům   zlínské   radnice   se   Muzeum   jihovýchodní   Moravy   představí   nálezy   z   archeologické   sbírky   atraktivními šperky z doby bronzové. „Je   těžké   uvěřit,   že   precizně   zdobené   jehlice   s   velkou   terčovitou   hlavicí,   určené   ke   spínání   oděvu,   byly   vyrobeny   před   4   tisíci   lety,   na počátku   doby   bronzové.   Ze   stejného   období   pochází   také   dvojice   drobných   spirálových   náramků,   které   zdobily   ruce   dítěte,   jehož hrob    byl    odkryt    při    záchranném    výzkumu    v    Kvítkovicích    v    roce    2004,“    prozradila    kurátorka    výstavy    Jana    Langová.    Vyspělou metalurgii   pozdní   doby   bronzové   pak   reprezentují   kruhové   šperky   z   období   kultury   popelnicových   polí.   Unikátní   je   např.   soubor   dvou tordovaných   nákrčníků,   čtyř   nápažníků   a   osmi   náramků,   které   podle   názoru   archeologů   tvořily   kompletní   šperkovou   výbavu   ženy, žijící   někde   v   blízkosti   dnešních   Vizovic   před   téměř   třemi   tisíci   lety.   V   té   době   byl   osídlen   i   Klášťov,   nejvyšší   vrchol   Vizovických   vrchů, kde   byl   před   časem   objeven   hromadný   sklad   (depot)   16   náramků   zdobených   rytým   dekorem,   uložený   v   nádobce;   původní   majitel tohoto pravěkého „pokladu“ se k němu již nikdy nevrátil. Výstavu byla k vidění ve vitríně v prvním patře radnice. Přístupná byla do poloviny prosince 2017.
Muzeum JV Moravy ve Zlíně
Kinematograf
Interaktivní      výstavy      historických promítacích    přístrojů,    která    byla    k vidění         ve         14|15         BAŤOVĚ INSTITUTU        do        25.        června. Exponáty    pocházely    ze    soukromé sbírky Romana Prokeše.
Zbraně v přírodě
Spousta    zvířat    je    vybavena    velice účinnými    nástroji    k    lovení    kořisti nebo ke své obraně.
Hledači ztraceného času
Výstava   je   věnována   tématu   veřejné archeologie,    zejména    problematice detektorů v archeologii.
Plesání ve Zlíně
9. Reprezentační ples podnikatelů Zlínska Plesová   sezóna   je   již   v   plném   proudu   a   vy   se   určitě   na   nějaký   chystáte.   Na   jeden takový   jsme   byli   pozváni   i   my   a   náramně   se   bavili   s   Honzou   Čenským,   Romanem Vojtkem    a    Vladimírem    Hronem.    Pokud    jste    9.    reprezentační    ples    podnikatelů Zlínska   propásli,   nezoufejte,   příští   rok   se   chystá   jubilejní   10.   ročník,   který   bude   jistě tak senzační jako všechny ostatní předním a možná i lepší ;)
CONNECTION
Módní přehlídka ŠÁRKY ŠIŠKOVÉ Šárka   Šišková,   módní   návrhářka   a   zlínská   rodačka   v   Kongresovém   centru   Zlín, poprvé představila zlínskému publiku svou oděvní tvorbu velkou módní přehlídkou.
Sport ve Zlínském kraji  
Sportovní tým z Napajedel Vybrané   trucky   se   v   pátek   od   19.30   řadily   v   Hradské   ulici.   O   hodinu   později   se osvětlená   kolona   kamionů   rozjela   a   pokračovat   v   jízdě   na   trase   třída   T.   Bati,   ulicemi Díly IV, Štefánikova, Osvoboditelů směrem na Kudlov a dále do Březůvek.
Noční prohlídka hradu
V   sobotu   13.   července   od   20   do   23 hodin   byl   na   hradě   Malenovice   pro návštěvníky   připraven   bohatý   noční program.
 
SPOLOČNE ZA KRÁSAMI VELKEJ JAVORINY NA BICYKLI
Video Zlin.cz www.videozlin.cz 24 September
TOPlist
© Copyright VideoZlin.cz 2020
Události - Zlín
Kalendář akcí
StudioZlin.cz
Aktivní      karbonová      bandáž      je sterilní   bandáž   s   aktivním   uhlím   v podobě         mikro-lamentu         se zvýšenou   absorpcí,   která   pomáhá rychle zastavovat krvácení. Video-prezentace        z        našeho studia,   kterou   jste   měli   možnost vidět      na      známém      pařížském veletrhu v roce 2018.
Výstava      o      historii      výroby      a zpracování   železa   od   pravěku   po současnost   a   o   experimentálních tavbách     v     Muzeu     jihovýchodní Moravy   ve   Zlíně.   Geologická   část představí    typy    železných    rud    a způsoby         jejich         zpracování, archeologická    část    zase    nálezy železných      předmětů      od      doby laténské po středověk.
Příběh železa
Active Carbon Bandage
Sport ve Zlínském kraji
Sportovní tým z Napajedel Vybrané   trucky   se   v   pátek   od 19.30   řadily   v   Hradské   ulici.   O hodinu    později    se    osvětlená kolona      kamionů      rozjela      a pokračovat    v    jízdě    na    trase třída    T.    Bati,    ulicemi    Díly    IV, Štefánikova,           Osvoboditelů směrem   na   Kudlov   a   dále   do Březůvek.
Velká Javořina
SPOLOČNE ZA KRÁSAMI VELKEJ JAVORINY NA BICYKLI
CONNECTION
Módní       přehlídka       ŠÁRKY ŠIŠKOVÉ Šárka          Šišková,          módní návrhářka   a   zlínská   rodačka   v Kongresovém       centru       Zlín, poprvé    představila    zlínskému publiku     svou     oděvní     tvorbu velkou módní přehlídkou.
Plesání ve Zlíně
9.         Reprezentační         ples podnikatelů Zlínska Plesová   sezóna   je   již   v   plném proudu   a   vy   se   určitě   na   nějaký chystáte.   Na   jeden   takový   jsme byli   pozváni   i   my   a   náramně   se bavili     s     Honzou     Čenským, Romanem           Vojtkem           a Vladimírem Hronem.
25.9.2020 - 5.9. 2021 POSLOVÉ Z VESMÍRU  Muzeum jihovýchodní Moravy
Mezi   hlavní   cíle   projektu   SPOLOČNE   ZA   KRÁSAMI   VELKEJ   JAVORINY NA   BICYKLI   patří   zpřístupnění   nejvyššího   vrcholu   Bílých   Karpat   -   Velké Javořiny. Rekonstrukce    Javořinské    cesty    a    vybudování    cyklotrasy    na    české    i slovenské   straně   nasměruje   návštěvníky   na   významné   přírodní   lokality Chráněné    krajinné    oblasti    Bílých    Karpat    a    umožní    jim    tak    objevovat oblasti přírodního a kulturního děditství této krajiny.
CS Aero
Golf Resort Tato     vzducholoď     společnosti     CS    Aero     se     používá     především     pro dlouhodobé    pozorování    a    monitorování    určitého    místa.    Vzducholoď    je vhodná   pro   lesnický   průmysl,   sledování   příbytků   a   úbytků   lesa   v   dané oblasti,    monitorování    záplav    a    k    činnostem,    kde    drony    nemohou    z bezpečnostních důvodů létat (např. v zastavěných oblastech).
Venkovní žaluzie Z-70 
SUN SYSTEM, s.r.o Venkovní   žaluzie   Z-70   jsou   technicky   totožné   s   venkovními   žaluziemi   Z- 90.   Díky   menší   šířce   lamel   působí   na   okně   jemnějším   a   vzdušnějším dojmem.   Lamely   ve   tvaru   písmene   Z   jsou   na   hranách   opatřeny   těsněním, které   zajišťuje   dokonalé   a   tiché   doklapnutí   a   maximální   stínění,   které   je téměř totožné jako u venkovních rolet.
14.8.2021 NOČNÍ PROHLÍDKY HRADU Hrad Malenovice
Hledači ztraceného času
Výstava      je      věnována      tématu veřejné       archeologie,       zejména problematice          detektorů          v archeologii.
Noční prohlídka hradu
V   sobotu   13.   července   od   20   do 23   hodin   byl   na   hradě   Malenovice pro   návštěvníky   připraven   bohatý noční program.
Výstava klobouků
Podzim      ve      zlínském      Muzeu jihovýchodní         Moravy         patřil kloboukům.
Hedvábná cesta
Expozice        plná        jedinečných exponátů    představila    legendární obchodní           spojnici           mezi civilizacemi Starého světa.
Kinematograf
Interaktivní     výstavy     historických promítacích   přístrojů,   která   byla   k vidění        ve        14|15        BAŤOVĚ INSTITUTU do 25.  
Další události Další události  
Zbraně v přírodě
Spousta   zvířat   je   vybavena   velice účinnými    nástroji    k    lovení    kořisti nebo ke své obraně.
REKONSTRUKCE CYKLOSTEZKY