Video Zlin.cz www.videozlin.cz
© Copyright VideoZlin.cz 2020
České korunovační klenoty
Zlínský zámek
3.10. - 30.11. 2017
Od   října   do   konce   listopadu   2017   ve   2.   podlaží zlínského   zámku   –   probíhá   výstava   k   výročí   670 let    od    korunovace    Karla    IV.    českým    králem. Výstava    připomíná    nejen    samotnou    korunovaci našeho       nejvýznamnějšího       panovníka,       ale především     fenomén     Českých     korunovačních klenotů        ve        formě        mistrovské        repliky nejhodnotnějšího   českého   pokladu   –   na   dosah   a bez mnohahodinových front.
Exponáty    ve    speciální    vitríně    doplní    zajímavosti    a    perličky    z    jejich    mnohasetleté    historie opředené     různými     legendami.     Rozšířený     koncept     výstavy     se     zaměří     na     jednu     z nejdůležitějších postav české i evropské historie – krále a císaře Karla IV. Kromě    samotných    mistrovských    replik    klenotů    představíme    i    mnoho    dalších    tematických exponátů   připomínajících   období   středověku   –   např.   kopie   zbraní,   volné   repliky   oděvů   a   obuvi nebo 3D modely. Expozici doplní interaktivní prvky pro nejmenší návštěvníky. Autorem    znamenitých    replik    korunovačních    klenotů    je    jeden    z    nejlepších    českých    a evropských   zlatníků,   legenda   mezi   šperkaři   –   Jiří   Urban,   který   realizoval   šperky   např.   pro anglickou   královnu   Alžbětu   II.,   pro   papeže   Jana   Pavla   II.   nebo   repliku   císařské   koruny   Svaté říše   římské,   aktuálně   také   repliku   cášské   koruny.   Na   mnohasethodinové   realizaci   zlatnických prací   se   podíleli   také   špičkoví   slovenští   šperkaři   –   manželé   Cepkovi.   Detaily   postupů   výroby zachycuje doprovodné video. Organizované   skupiny   nad   15   osob   je   třeba   ohlásit   telefonicky.   Pro   skupiny   nad   20   os.   je možné   objednat   komentovanou   prohlídku   (před   otevírací   dobou   v   8.45,   příp.   po   dohodě)   –   za příplatek ke vstupnému ve výši 10 Kč / os.).
Vstupné
20   Kč   –   děti   MŠ,   50   Kč   –   děti   ZŠ,   60   Kč   –   studenti   SŠ,   70   Kč   –   senioři   a   studenti   VŠ,   100   Kč   dospělí, 20 Kč – foto;
Otevřeno
denně kromě pondělí; úterý – pátek: 9.30 – 16.00, sobota a neděle: 10.00 – 16.00
Kontakt
Mgr. Petr Lukas (produkce + provoz výstavy), tel. č.: 605 972 588
Hlavním partnerem výstavy je Zlínský zámek o. p. s. www.ceskekorunovacniklenoty.cz
 
Video Zlin.cz www.videozlin.cz 24 September
© Copyright VideoZlin.cz 2020
Kalendář akcí
České korunovační klenoty
Zlínský zámek
3.10. - 30.11. 2017
Od    října    do    konce    listopadu    2017    ve    2.    podlaží    zlínského    zámku    probíhá   výstava   k   výročí   670   let   od   korunovace   Karla   IV.   českým   králem. Výstava        připomíná        nejen        samotnou        korunovaci        našeho nejvýznamnějšího      panovníka,      ale      především      fenomén      Českých korunovačních    klenotů    ve    formě    mistrovské    repliky    nejhodnotnějšího českého pokladu – na dosah a bez mnohahodinových front.
Exponáty    ve    speciální    vitríně    doplní    zajímavosti    a    perličky    z    jejich mnohasetleté   historie   opředené   různými   legendami.   Rozšířený   koncept výstavy   se   zaměří   na   jednu   z   nejdůležitějších   postav   české   i   evropské historie – krále a císaře Karla IV. Kromě    samotných    mistrovských    replik    klenotů    představíme    i    mnoho dalších   tematických   exponátů   připomínajících   období   středověku   –   např. kopie   zbraní,   volné   repliky   oděvů   a   obuvi   nebo   3D   modely.   Expozici   doplní interaktivní prvky pro nejmenší návštěvníky. Autorem   znamenitých   replik   korunovačních   klenotů   je   jeden   z   nejlepších českých   a   evropských   zlatníků,   legenda   mezi   šperkaři   –   Jiří   Urban,   který realizoval   šperky   např.   pro   anglickou   královnu   Alžbětu   II.,   pro   papeže Jana   Pavla   II.   nebo   repliku   císařské   koruny   Svaté   říše   římské,   aktuálně také   repliku   cášské   koruny.   Na   mnohasethodinové   realizaci   zlatnických prací    se    podíleli    také    špičkoví    slovenští    šperkaři    –    manželé    Cepkovi. Detaily postupů výroby zachycuje doprovodné video. Organizované    skupiny    nad    15    osob    je    třeba    ohlásit    telefonicky.    Pro skupiny   nad   20   os.   je   možné   objednat   komentovanou   prohlídku   (před otevírací   dobou   v   8.45,   příp.   po   dohodě)   –   za   příplatek   ke   vstupnému   ve výši 10 Kč / os.).
Vstupné
20   Kč   –   děti   MŠ,   50   Kč   –   děti   ZŠ,   60   Kč   –   studenti   SŠ,   70   Kč   –   senioři   a studenti VŠ, 100 Kč – dospělí, 20 Kč – foto;
Otevřeno
denně   kromě   pondělí;   úterý   –   pátek:   9.30   –   16.00,   sobota   a   neděle: 10.00 – 16.00
Kontakt
Mgr. Petr Lukas (produkce + provoz výstavy), tel. č.: 605 972 588
Hlavním partnerem výstavy je Zlínský zámek o. p. s. www.ceskekorunovacniklenoty.cz
 
29.5. - 14.6. 2020 23. Salon filmových klapek Obchodní centrum Zlaté jablko
14.2. - 10.1. 2021 PŘÍBĚH ŽELEZA Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně